Peki bu Bit’ler
Nasıl Kaçtı?

Kullanım Koşulları

 • İnternet Avcıları Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin 26 yaş altı abonelerine özel hazırladığı bir /uygulamadır. Uygulamanın oyun platformunu ziyaretçi girişi ile tüm aboneler de kullanabilmektedir
  Bit: Kullanıcıların arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile data paketi kazanmak ya da satın almak için toplayacakları karakterlerdir.
  Özel Bit: Belli dönemlerde belli lokasyonlara kısıtlı süre için eklenen, kullanıcının direkt data paketi kazanmasını sağlayan değerli bit karakteridir.
  Internet Avcıları kullanıcısı: Servis’e kayıtlı bireysel veya kurumsal aktif Vodafone hat sahibi/kullanıcısı olan Vodafone müşterileridir. Aktif abonelik; kısıtlı, dondurulmuş, iptal veya numara taşıma ile başka operatöre taşınmış statüler dışındaki aboneliklerdir.
  Internet Avcıları uygulamasını kullanan aboneler aşağıdaki hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır:
 • Kullanıcı üyeliğimin, işbu Kullanım Koşullarını kabul etmem halinde Uygulama aracılığı ile abonelik ve bilgilerimin Vodafone sistemlerinden teyit edilmesinden sonra aktif hale geleceğini,
 • Vodafone’un, Kullanıcı başvurumu reddedebileceğini, bu durumda Vodafone’dan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunamayacağımı,
 • Hizmetin verilebilmesi için kişiyi tanımlayan veriler (isim, TCKN, MSISDN VB ) temel kişisel veriler (yaş, segment, cinisyet vb. ), Konum verileriniz işlenebilecek olup, Vodafone’un detaylı Gizlilik Politikasına ve Aydınlatma Yükümlülüğüne ise http://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/gizlilik_politikasi.php linkinden erişip, okuyabilirsiniz.
 • Uygulamaya kayıt olduğum hattın münhasıran kendi kullanımımda olduğunu, Vodafone’un önceden yazılı iznini almaksızın işbu hak ve yükümlülüklerimi gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devredemeyeceğimi, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu Kullanım Koşulları ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak etmeyeceğimi,
 • Uygulama’ya erişim ve/veya kullanım için kullanılmak üzere belirleyeceğim tüm şifrelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağımı, sözkonusu şifreleri 3. Kişilere devretmeyeceğimi, kullandırmayacağımı ve işbu maddede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağımı ve yetkisi olmayan kişiler tarafından sözkonusu şifrelerin kullanılması ve/veya verilen amaç dışında kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafıma ait olacağını, Site’ye yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıldığını veya şifrelerin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğim veya şüphelendiğimde bu durumu derhal Vodafone’a bildireceğimi, bu gibi durumlarda Vodafone’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, Uygulama’ya erişimin diğer GSM operatörlerine ait altyapılar üzerinden gerçekleştirilmesi halinde de işbu maddede sayılan koşulların tümüyle geçerli olacağını ve bahsi geçen altyapıların kullanım koşullarından Vodafone’un sorumlu olmadığını kabul ettiğimi,
 • Uygulama’ya ilişkin kopyalama, satış, tersine mühendislik çalışmaları vb. hiçbir faaliyette bulunmayacağımı,
 • Uygulama’da avladığımavlabit’leri ücretsiz data paketine çevirme veya Uygulama içi satın alma olanağım olduğunu,
 • Uygulama’da avladığım bit’lerin ücretsiz olarak data paketine dönüştürülmesi veya Uygulama içi satın alma işlemi yapabilmem için Vodafone abonesi ve 26 yaş altı olmam gerektiğini,
 • Diğer operatörlerin abonesi olmam ve/veya 26 yaş üstü olmam halinde Uygulama’dan yalnızca bir mobil oyun olarak yararlanabileceğimi; avladığım bit’leri ücretsiz olarak data paketine çevirme ya da Uygulama içi satın alma hakkım/olanağım olmayacağını ve buna ilişkin Vodafone’dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı,
 • Bit’lerin ücretsiz olarak data paketine çevrilmesi veya Uygulama içi satın alma yöntemi ile alınan paketlerin geçerlilik sürelerinin, paketin tanımlandığına ilişkin Kullanıcı’ya Vodafone tarafından SMS’in gönderildiği andan itibaren başlacağını,
 • Bit’leri ücretsiz olarak data paketine çevirme olanağını/hakkını aynı gün içerisinde yalnızca 1 defa kullanabileceğimi,
 • . Bit’leri ücretsiz olarak data paketine çevirme olanağını/hakkını kullanmam halinde;
  1 saatlik 1GB ücretsiz internet paketini ayda en fazla 15 kez kullanabileceğimi,
  6 saatlik 1GB ücretsiz internet paketini ayda en fazla 4 kez kullanabileceğimi,
  1 günlük 1GB ücretsiz internet paketini ayda en fazla 1 kez kullanabileceğimi
  Vodafone’un bu paketlerin içeriği; aylık satın alma limitleri ve oyun üzerinden kaç bit karşılığında alınabileceği üzerinde değişiklik hakkının olduğunu;
  Bitleri ücretli olarak data paketine çevirme olanağını/hakkını kullanmam halinde;
  3TL’ye 1 günlük 1GB internet paketini bir ay içerisinde istediğim kadar satın alabileceğimi,
  5TL’ye 1 günlük 2GB internet paketini bir ay içerisinde istediğim kadar satın alabileceğimi,
  7TL’ye 1 hafta 4GB internet paketini bir ay içerisinde istediğim kadar satın alabileceğimi,
  Vodafone’un bu paketlerin içeriğini, ücretini ve aylık satın alma limitleri üzerinde değişiklik hakkının olduğunu; bu paketlerle ilgili detaylı tüm esaslara www.vodafonefreezone.com adresinden ulaşabileceğimi;
 • Uygulama içi satın alma işlemlerinde; ön ödeme hat kullanan Kullanıcıların satın aldıkları ücretli paketin geçerlilik süresi sona ermeden aynı paketi tekrar satın alamayacaklarını ,
 • Uygulama’da her oturumun süreli olduğunu ve süre sona erdiğinde online mağaza ekranına yönlendirileceğimi,
 • Aynı gün içerisinde aynı lokasyonda 1 defadan fazla oturum açmam halinde bit’leri göremeyeceğimi ve avlamayacağımı,
 • Uygulama’da level kavramı olduğunu, level atladıkça oyunun zorlaşacağını,
 • Vodafone abonesi olmayan Kullanıcılar için; hattımı Vodafone’a taşımam halinde taşıma tarihinden geriye son 1 aylık dönem içerisinde Uygulama’da topladığım bit’lerin 1000 bit limitini aşmayacak şekilde tarafıma hediye edileceğini,
 • Special bit’lerin avlandıkları an Kullanıcının hattına doğrudan data paketi olarak yükleneceğini,
 • Uygulama içi satın alma işlemlerinin ancak Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmem halinde tamamlanabileceğini,
 • Uygulama’da günlük toplanabilecek bit limiti olduğunu, bu limitin şu an 600 bit olduğunu ancak Vodafone’un bu bit limitini her zaman tek taraflı olarak değiştirilebileceğini,
 • Kullanıcının kötüye kullanım ve hile içeren davranışlarının fark edilmesi durumunda Vodafone’un kullanıcıyı engelleme veya bitlerini silme hakkının saklı bulunduğunu, böyle bir durumda kullanıcının Vodafone’a herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağını;
 • 15 Aralık 2017 tarihi itibarine kadar uygulama üzerinden toplam 30.000 bit avlamış olan 26 yaş altı Vodafone aboneleri arasından, kampanyanın koşulları doğrultusunda 20 Aralık 2017 tarihine kadar ilgili kanal üzerinden başvuru yapan ilk 5 aboneye iPhone 7 128GB cihaz hediye edilecektir. Cihaz rengi değişiklik gösterilebilir. Başvuru süreciyle ilgili detaylara www.vodafonefreezone.com internet sitesindeki kampanya koşullarından ulaşılabilir. Kampanya şartları için www.vodafonefreezone.com internet sitesine başvurulabilir.
 • Vodafone’un çalışma imkânlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Vodafone’un kontrolünde olmayan haller işbu Kullanım Koşulları konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Vodafone için mücbir sebep sayılır. İşletme arızaları veya bakım-onarım çalışmaları sonucu oluşabilecek geçici hizmet kesintilerinden veya Uygulama altyapısından veya işbu maddede tanımlı mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan Vodafone’un sorumlu olmayacağını,
 • İşbu Kullanım Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerimi yerine getirmemem/ihlal etmem dolayısıyla oluşabilecek zararlardan Vodafone’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, bu sebeple Vodafone’un ve/veya 3. Kişi/kurumların zararlarını talep halinde tazmin ile yükümlü olduğumu bildiğimi,
 • İşbu Kullanım Koşulları’nın ifası ve işbu Kullanım Koşulları kapsamında doğabilecek ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemelerin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,
 • Yukarıda belirtilen tüm şartları okuduğumu, anladığımı, tarafıma ait tüm yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
 • iPhone Hediye Kampanyası

  • Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından App Store ve Google Play’de ücretsiz sunulan Internet Avcilari uygulaması üzerinden 15 Aralık 2017 tarihine kadar 30000 bit avlamış olan aboneler arasından 20 Aralık 2017 23:59’a kadar Vodafone’a başvuru yapmış olan ilk 5 katılımcı aboneye iPhone 7 Plus 128GB cihaz hediye edilecektir. Başvuru için katılımcı abonelerin internetavcilari@vodafone.com adresine ad, soyad ve GSM numaralarıyla e-posta göndermeleri gerekmektedir. E-postada beyan edilen GSM numarasının oyun üzerinde 30000 bit toplama kriterini gerçekleştirdiği Vodafone A.Ş. tarafından kontrol edilecektir. Kriteri gerçekleştirmiş olan katılımcı aboneye beyan ettiği GSM numarası üzerinden ulaşılacak olup, cihazları beyan edecekleri adrese gönderilecektir. 5 asıl kazanan ve 5 yedek kazananlar seçilecektir. Kazananların katılım koşullarına uymadığının tespiti durumda veya kazananlara 1 hafta içinde ulaşılamaması durumunda sırayla yedek listeye geçilecektir.
  • Bir GSM numarası yalnızca bir kere başvuru yapabilir ve bir kez cihaz hediyesinden faydalanabilir. Kampanya kapsamında hediye edilecek cihaz rengi değişiklik gösterebilir. Kampanyada yalnızca 26 yaş altı Vodafone aboneleri faydalanabilir. Yarişma katılım koşullarının tam ve doğru şekilde sağlanmadığının tespiti halinde, yarişma katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır
  iPhone Hediye Kampanyası Kazananları

  Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Internet Avcıları uygulaması üzerinden düzenlenen iPhone kampanyasının 5 asil ve 5 yedek kazananları belli olmuştur. Kazanan listesi kampanya şartları doğrultusunda Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından belirlenmiştir ve kazananlara email ve telefon üzerinden ulaşılacaktır. Kazananlara 1 hafta içerisinde ulaşılamaması ve yanıt alınamaması durumunda sırayla yedek listeye geçilecektir.

  Asil Kazananlar
  Gökhan Göllü
  Abdurrahman Asan
  Muhammet Kılıçoğlu
  Osman Eren Efetürk
  Tunahan Akdemir


  Yedek Kazananlar
  Yusuf Çetedir
  Fatih Gürgen
  Serkan Kök
  Kerem Özçelik
  Yasin Yamanoğlu
  İnternet Paket Esasları

  • Data Avcıları Paketleri; 26 yaşını doldurmamış hattın yasal sahibi yada hattın kullanıcısı olan ve hattında entegre olarak ses, sms ve İnternet hizmeti bulunan bir tarifede olan tüm Vodafone faturasız ve faturalı gençlik abonelerine sunulan bir hizmettir.
  • Pakete katılım sadece ilgili uygulama üzerinden yapılır.
  • İnternet Avcıları Paketleri;
   Faturalı aboneler için;
   - 1 GB Günlük paketi 3 TL karşılığında satın alınır. Paket, 1 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
   - 2 GB 3 Gunluk Paketi 5 TL karşılığında satın alınır. Paket, 3 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
   - 4 GB Haftalık Paketi 7 TL karşılığında satın alınır. Paket, 7 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
   Faturasız aboneler için;
   - Gunluk 1 GB paketi 3 TL karşılığında satın alınır. Paket, 1 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
   - 3 Gunluk 2 GB Paketi 5 TL karşılığında satın alınır. Paket, 3 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
   - Haftalik 4 GB Paketi 7 TL karşılığında satın alınır. Paket, 7 gün sonra otomatik olarak yinelenmez. Paket satın alındıktan sonra iptal edilemez.
  • Paketlerin bittikten sonraki kullanımları tarifenin kendi ücreti üzerinden ücretlendirilir.
  • Paketlere girişte paket dahilinde sağlanan internet faydaları tam olarak yüklenir ve ücreti faturaya yansıtılır.
  • Paket kapsamında kazanılan haklar sadece yurt içinde geçerlidir. Yurtdışındaki data kullanımı GPRS uluslararası dolaşım tarifesi üzerinden ücretlendirilir.
  • Faturasız abonelerden paketi alanların faydalanması için mevcut tarife içeriği yüklenmiş (Geçerli tarifeler, belirli bir ücret karşılığında aylık olarak müşterilere Ses, SMS, Data içerikleri yüklenen tarifelerimizdir. Geçerli tarifenin içeriğinin yüklenmesi, tarife paketi ücretinin çekilerek müşterilere tarife içeriğinin yüklenmesi demektir. Örnek: Esnek Mini tarifemizin içeriği 22 TL karşılığında 500 dk + 5000 SMS + 1GB dır. Bu tarifenin içeriğinin yüklenmesi , müşteriden 22 TL lik bakiyenin düşülerek, müşteriye 500 dk + 1000 SMS + 1GB içeriğinin verilmesi demektir.) ve paketi satın alım için yeterli bakiye bulunuyorsa paket içeriği, geçerli tarifenin bir dahaki ilk yüklenmesinde, yine geçerli koşullar sağlandığı takdirde yüklenecektir.
  • Paketlerin geçerlilik süresi gelen onay SMS’inin ardından başlar.
  • Paketler kapsamında seçilen internet hakları abonenin promosyonlarından sonra ilk önceliklidir. Mesela, abone 1 GB internet promosyonu varken ve bu paketlerden birini(örneğin;Haftalık 4GB) seçmişken kullanım yaparsa 1 GB’lık internet promosyonu kullanılır. Eğer abonede herhangi bir promosyon yokken ve bu paketlerden birini seçilmişken kullanım yapılırsa bu paketlerden(örneğin;Haftalık 4GB) kullanım düşecektir.
  • Data kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri paket limitinden düşer.
  • Abone 26 yasını doldurduktan sonra tekrar bu paketlerden birini alamayacaktır.
  • Paketlere giriş anlık olup, iptal talebi alındıktan sonra cıkışlar dönem sonu itibariyle gercekleşir. Abone dönem sonuna kadar haklarını kullanabilir.
  • Pakete dahil olduktan sonra paket geçerlilik dönemleri arasında, paketi alan aboneler paketi aldıktan sonra kayıt iptali ; sebeke içi ve şebekeler arası geçiş (MNT ,ön ödemeli hattan faturalı hatta ya da faturalı hattan ön ödemeli hatta geçiş dahil ) veya devir, dondurma işlemi yaparsa ilgili haklarını kaybedeceklerdir.
  • Paket geçerlilik tarihi içerisinde kullanılmayan kullanımlar silinir ; bir sonraki döneme devretmez.
  • Ön ödemeli ve faturalı hat aboneleri, paketlerden kazandıkları ve harcayabilecekleri kullanım bakiyelerini paket yazıp 7000’e göndererek veya Vodafone Yanımda uygulamasından ögrenebileceklerdir.
  • Ilgili paketleri alan abonelerin 3G ve 4.5G servisi otomatik olarak açılır.
  • Vodafone Telekomünikasyon A.Ş kara ve gri listelerinde bulunan aboneler bu paketlerden yararlanamazlar.
  • Paketler, cihazın ve simkartın 4.5G uyumlu, 4.5G servisiniz açık ve 4.5G kapsama alanındaysa, 4.5G hızında kullanabilir.
  • Bu paketlerden, cihaz 3G destekliyorsa 3G hızında, desteklemiyorsa 2G/Edge hızında faydalanabilir. Vodafone 3G ve 4,5G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
  • Vodafone paketlerin şartlarında değişiklik yapma ve gerekli gördüğü zaman BTK ya yasal kurallar cercevesinde bildirerek paketleri sonlandırma hakkını saklı tutar.
  Sıkça Sorulan Sorular

  • İnternet Avcıları uygulaması nedir ?
   26 yaş altı Vodafone abonelerinin artırılmış gerçeklik teknolojisi ile eğlenceli bir yolla ücretsiz internet paketi kazanabilecekleri veya indirimli internet paketi satın alabilecekleri bir mobil uygulamadır. Oyun 13 Ekim 2017 tarihi itibariyle Apple Store veya Google Play’den indirilebilir. Oyun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle çalışır, bu yüzden oyunu oynamak için telefon kamerasının açık olması , lokasyon ayarlarının ve veri kullanım izninin açık olması gereklidir.
  • Internet Avcıları oyunu nasıl oynanır?
   Oyuna başlandığında çevrede uçuşan ve “Bit” denilen kırmızı yaratıklar göreceksiniz. Bitler her an her yerde yüzlerce sayıda olabilir. Uçuşan bu bitleri avlamak için tek yapılması gereken üzerilerine tıklamak. Avlanan bitler Mağaza ekranında istenirse hediye internet paketine istenirse de indirimli internet paketine çevirilebilir.
  • Bit nedir?
   Oyun ana ekranında görünen uçuşan kırmızı yaratıklardır. Bu yaratıklar üzerilerine tıklanarak avlanabilir.
  • Bitler nerede bulunur?
   Oyunun ilk girişinde bir radar ekranı göreceksiniz. Bulunduğunuz alanda eğer bir bit sürüsü varsa direkt oyuna başlayarak bu bitleri avlayabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz yerde bit yoksa radar ekranında size en yakın bit sürülerini uzaklık mesafeleriyle birlikte görüntüleyebilirsiniz.
   Bit sürülerinin olduğu bir alana geldiğinizde direkt “oyuna başla” butonuna tıklayarak avlamaya başlayabilirsiniz. Bitlerin bulunduğu bir alana girdiğinizde anlık bildirim mesajı da alacaksınız.
  • Internet Avcıları oyununu kimler oynayabilir?
   Internet Avcıları oyunu Vodafone dahil tüm operatörlerdeki aboneler oynayabilir. Yalnızca 26 yaş altındaki Vodafone aboneleri oyuna giriş yapabilir. Vodafone’lu aboneler avladıkları bitleri Mağaza ekranından anında hediye internete veya indirimli internet paketine çevirebilir.
   Vodafone’lu olmayan aboneler “Vodafone’lu Değilim” bölümüne tıklayarak oyunu oynayabilir; avladıkları bitleri Mağaza’da kullanabilmeleri için Vodafone’a geçmeleri gereklidir. Vodafone’a geçmeleri durumunda, numaralarını taşımalarından itibaren 30 gün içinde oyuna Vodafone kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanıcı girişi yapmaları durumunda daha önce «bit»ler 1000 biti aşmayacak şekilde hesaplarına aktarılır.
  • Avladığım bitlerle ne satın alabilirim?
   Avladığınız bitlerle satın alabileceğiniz tüm paketleri (hediye internet paketi veya indirim internet paketi olabilir) Mağaza ekranı’ndan görüntüleyebilirsiniz.
  • Internet Avcıları oyununu kimler oynayabilir?
   Internet Avcıları oyunu Vodafone dahil tüm operatörlerdeki aboneler oynayabilir. Yalnızca 26 yaş altındaki Vodafone aboneleri oyuna giriş yapabilir. Vodafone’lu aboneler avladıkları bitleri Mağaza ekranından anında hediye internete veya indirimli internet paketine çevirebilir.
   Vodafone’lu olmayan aboneler “Vodafone’lu Değilim” bölümüne tıklayarak oyunu oynayabilir; avladıkları bitleri Mağaza’da kullanabilmeleri için Vodafone’a geçmeleri gereklidir. Vodafone’a geçmeleri durumunda, numarlarını taşımalarından itibaren 30 gün içinde oyuna Vodafone kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanıcı girişi yapmaları durumunda «Ziyaretçi» girişinde yakaladıkları «bit»ler 1000 biti aşmayacak şekilde hesaplarına aktarılır.
  • Oyuna giriş nasıl yapılır? Internet Avcıları oyunu Apple Store’dan veya Google Play’den ücretsiz indirilebilir. Oyuna girişte Vodafone aboneden cep numarasını –başındaki 0 olmadan- ve Vodafone Yanımda şifresini girmesi istenir. Vodafone Yanımda şifresi olmayan aboneler S yazıp 7000’e ücretsiz mesaj göndererek şifre alabilir. Vodafone’lu olmayan aboneler Vodafone’lu değilim butonuna tıklayarak direkt oyuna girebilir.
   26 yaş altı tüm Vodafone’lu aboneler, Vodafone Yanımda üzerinden de oyuna giriş yapabilirler. Vodafone Yanımda ana sayfasındaki Internet Avcıları Bit ikonuna tıklayarak direkt oyuna geçiş yapabilirler.
  • Oyunda bir günde kaç kere ve ne kadar hediye internet paketi veya indirimli internet paketi alınabilir?
   1 gün içinde yalnızca 1 kere avlanılan bitlerle hediye internet paketi alınabilir, fazla biti olan aboneler isterlerse bir sonraki gün yine hediye internet paketi alabilirler. Indirimli internet paketlerini almak için herhangi bir kısıt yoktur. Faturasız aboneler, ücretli paketin geçerlilik süresi sona ermeden aynı paketi tekrar satın alamazlar.
  • Uygulamada Vodafone aboneleri için toplanabilecek bit sayısı sınırı var mıdır?
   Uygulamada Vodafone aboneleri için günlük toplanabilecek bit sayısı limitlidir. Bu limit 600 bittir.
   600 bit limitine ulaşmış kullanıcı uygulamayı reinstall etmesi halinde bit avlayabilir, fakat avladıklaır bitler hesabına yüklenmez.
  • Oyun üzerinden 1 ay içinde toplam ne kadar hediye internet kazanılabilir?
   Aboneler 1 ay içerisinde hediye internet paketlerini aşağıdaki kısıtlarda satın alabilirler. İndirimli internet paketleri için herhangi bir kısıt bulunmamaktadır.
   • 1 saatlik 1gb ücretsiz internet paketini ayda en fazla 15 kez alınabilir.
   • 6 saatlik 1gb ücretsiz internet paketini ayda en fazla 4 kez alınabilir.
   • 1 günlük 1gb ücretsiz internet paketini ayda yalnızca 1 kez alınabilir.
  • Oyun oynarken nelere dikkat edilmelidir? Hangi ayarların yapılması gereklidir? Oyunun oynanabilmesi ve bitlerin hesaba yüklenebilmesi için kullanıcı mutlaka ayarlarda verim paylaşım iznini açmalıdır. Aynı zaman uygulamanın lokasyon erişimine mutlaka izin verilmelidir.
   Uygulamanın kullanıldığı telefonda takılı simkart numarasıyla oyuna girişte kullanılan cep numarasının birbiriyle aynı olmasıdır
  • Oyunu kullanmak için konum servisleri açılmalı mı ?
   Lokasyon bazlı bir oyun olduğu için konum servisleri açık olmalı. Lokasyon doğruluğu için wifi’n açık olması lokasyon doğruluğunu arttıracaktır.
  • Oyunu kullanmak için wifi açmak zorunlu mudur ?
   Oyunu kullanabilmek için wifi zorunlu değildir, fakat konumunuzu daha doğru alabilmek için wifi’ınızı açık tutmanız önerilir.
  • Hattın sahibi 26 yaş üstü vodafone abonesi fakat hattın kullanıcısının 26 yaş altı vodafone abonesi olması durumlarda kullanıcı oyuna giriş yapabilir mi ?
   Hat kullanıcısı olarak 26 yaş altı bir vodafone abonesi tanımlaması yapılırsa, hat sahibi 26 yaş üstü bir abone de olsa kullanıcı oyuna giriş yapabilir.
  • Bit ve Özel Bit ne demek ?
   Bit: Kullanıcıların arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile data paketi kazanmak ya da satın almak için toplayacakları karakterlerdir. Kırmızı renklidirler
  • Özel Bit: Belli dönemlerde belli lokasyonlara kısıtlı süre için eklenen, kullanıcının direkt data paketi kazanmasını sağlayan değerli bit karakteridir. Sarı renklidirler
  • Bitleri radar ekranında görebiliyorum, özel bitlerden nasıl haberdar olabileceğim ?
   Özel bitler de radar ekranında gözükmektedir, ek olarak kullanıcı özel bite yakın konumlarda bildirimi ile bilgilendirilir
  • Ücretli internet paketleri için bir sınırlandırma var mı ?
   Ücretli internet paketleri kapsamında Faturalı hatlar için herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Ön ödemeli hat kullanan kullanıcılar satın aldıkları ücretli paketin geçerlilik süresü sona ermeden aynı paketi tekrar satın alamamaktadır.
  • “Vodafone’lu Değilim” girişinden toplanan bitleri kullanılabilir mi ?
   Vodafone abonesi olmayan kullanıcılar için; hatlarını Vodafone’a taşımaları halinde taşıma tarihinden geriye son 1 aylık dönem içerisinde, uygulamayı silip geri yüklememem koşulu ile uygulama’da topladığım bit’lerin 1000 bit limitini aşmayacak şekilde tarafıma hediye edilecektir.
  • Aynı lokasyonda bir kereden fazla oturum açılabilir mi ?
   Aynı gün içerisinde aynı lokasyonda 1 defadan fazla oturum açılması halinde bit görünmeyecektir.
  • Seviye parametreleri nelerdir?
   Kullanım sıklığı, toplanan bit sayısı gibi parametrelere göre skorlama yapılarak seviye belirlenir. Seviye arttıkça radar menzili artacak, bitler hızlanacaktır.
  • Telefon Hediyesinin koşulları nelerdir?
   15 Aralık 2017 tarihi itibarine kadar uygulama üzerinden toplam 30.000 bit avlamış olan 26 yaş altı Vodafone aboneleri arasından, kampanyanın koşulları doğrultusunda 20 Aralık 2017 tarihine kadar ilgili kanal üzerinden başvuru yapan ilk 5 aboneye iPhone 7 128GB cihaz hediye edilecektir. Cihaz rengi değişiklik gösterilebilir. Başvuru süreciyle ilgili detaylara www.vodafonefreezone.com internet sitesindeki kampanya koşullarından ulaşılabilir. Kampanya şartları için www.vodafonefreezone.com internet sitesine başvurulabilir.
  • Radar Ekranında bit görünüyor fakat oyuna başlama opsiyonu bulunmuyor, ne yapmalıyım?
   Bitler yakalama menzilinden daha uzak bir mesafede ise uygulama kullanıcıyı Artırılmış gerçeklik ekranına yönlendirmez. Bit avlamak için radar ekranındaki yön ve mesafe ipuçlarını dikkate almalısın.
  • Radar ekranını nasıl kullanmalıyım ?
   Radar ekranından çevredeki bitlerin mesafesini ve yönünü kotnrol edebilirsin. Radar menzilindeki bitlere yakalama menzili kadar yaklaşılması yakalamak için yeterli olacaktır. (Örneğin yakama menzili 50m ise, 200 metre uzaktaki bite 150 metre yaklaşmak yeterli olacaktır.)
  • Başka birinin numarası ile oyuna giriş yapabilir miyim ?
   Oyuna telefonunuzda takılı olan sim kartın numarası ile giriş yapmalısınız. Başka bir cihazın numarası ile giriş yapıldığı takdirde teknik aksaklık hataları ile karşılaşabilirsiniz.
  • Vodafone abonesiyim, ziyaretçi girişinden avladığım bitler hesabıma işler mi ?
   Hayır, Vodafone abonelerinin ziyaretçi oturumundan avladığı bitler hesabına eklenmez.
  • 26 yaş altındayım ama hattım annemin üzerine oyuna nasıl girebilirim?
   Vodafone Mağazalarına giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak kendini hattını kullanıcı tanımlatman gerekiyor. Oyuna giriş yapmak için ayrıca FreeZone kulubune giriş yapmana gerek yok.
  • Oyuna giriş için 1525’e mesaj atıp FreeZone Kulübüne mi giriş yapmam gerekiyor?
   Hayır, 26 yaş altındaysan ve hattın senin üzerineyse ya da kullancı olarak tanımlaysan hangi tarifede olursan ol oyuna giriş yapabilirsin. Mesaj atıp FreeZone’lu olmana gerek yok.